Home Kinh doanh - Doanh nghiệp Đăk Nông có thành phố

Đăk Nông có thành phố

by admin

Thành phố Gia Nghĩa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284,11 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 85.000 và 8 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường, 2 xã) của thị xã Gia Nghĩa.

Để phù hợp với tình hình mới, Bộ Nội vụ đã gửi công văn đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đề nghị có ý kiến với đề xuất của Chính phủ về việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tại thành phố Gia Nghĩa.

Như vậy, từ ngày 1/1/2020, tỉnh Đăk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và một thành phố (thành phố Gia Nghĩa); 71 đơn vị hành chính cấp xã.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc tỉnh Quảng Ninh nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long.

https://vnexpress.net/thoi-su/dak-nong-co-thanh-pho-4028640.html

You may also like

Leave a Comment