‘Thiếu gia’ 21 tuổi muốn thành cổ đông lớn của Chứng khoán Phố Wall

Ông Nguyễn Đình Việt, con trai Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Phố Wall (WSS) chào mua công khai 15 triệu cổ phiếu với giá 2.000 đồng mỗi đơn vị.

Theo hồ sơ chào mua công khai, ông Việt sinh năm 1998 là con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Tú. Việc chào mua nhằm mục đích đầu tư tài chính và phát triển kinh doanh.

Nếu được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và giao dịch thành công, ông Việt sẽ trở thành cổ đông lớn tại công ty này khi sở hữu 29,82% vốn. Tỷ lệ sở hữu của ông Việt cùng bố và anh trai cũng tăng lên 54,27%, qua đó là nhóm cổ đông nắm quyền kiểm soát.

Giá chào mua là 2.000 đồng mỗi cổ phiếu, trong khi giá tham chiếu bình quân của WSS trong vòng 60 ngày gần nhất là 1.955 đồng. Ước tính số tiền để thực hiện giao dịch này là 30 tỷ đồng.

Theo xác nhận số dư trong hồ sơ chào mua, ông Việt hiện có 30,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đây đều là các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng và được mở cùng một ngày vào giữa tháng 6 năm nay.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall được thành lập vào cuối năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 168 tỷ đồng. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội sau đó hai năm. Công ty hoạt động chính tại khu vực Hà Nội với 4 nhóm ngành nghề là tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán, môi giới và nghiên cứu phân tích.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm ngoái của Chứng khoán Phố Wall lần lượt là 92 tỷ đồng và 45 tỷ đồng. Phần lớn nguồn thu đến từ các khoản đầu tư tài chính, trong khi hoạt động tư vấn và môi giới đều không hoàn thành kế hoạch. Công ty đặt mục tiêu năm nay đạt 68 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 15 tỷ đồng.

Phương Đông

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/thieu-gia-21-tuoi-muon-thanh-co-dong-lon-cua-chung-khoan-pho-wall-4017166.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *