Tập đoàn KEB Hana cử người vào HĐQT BIDV

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 27/12, ông Yoo Je Bong, Phó tổng giám đốc Tập đoàn KEB Hana được bầu làm thành viên HĐQT BIDV.

Ông Yoo Je Bong sinh năm 1962, từng giữ vị trí cấp cao tại các tập đoàn tài chính như Công ty Tài chính đầu tư Goldstar, Ngân hàng Boram Bank, Ngân hàng Jilin… Ông đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2017-2022.

Bên cạnh đó, ông Sung Ki Jung, trưởng khối kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng KEB Hana cũng được bầu làm đại diện cho phần vốn góp của tập đoàn tại BIDV. Sau khi KEB Hana nắm 15% cổ phần, vốn điều lệ mới của BIDV là hơn 40.220 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận ban đầu, KEB Hana Bank nắm giữ số cổ phần ít nhất trong 5 năm. Ngược lại, BIDV được hỗ trợ kỹ thuật dài hạn từ Tập đoàn Tài chính Hana và KEB Hana Bank. Các lĩnh vực hỗ trợ chính gồm: quản trị chiến lược phát triển ngân hàng, quản lý hệ thống công nghệ và ngân hàng số; tăng cường phát triển ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời, quản trị rủi ro, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Dự kiến đến hết năm, tổng tài sản BIDV đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Huy động vốn ước đạt trên 1,135 triệu tỷ, tăng 9,5%. Dư nợ tín dụng ước đạt 1,095 triệu tỷ, tăng 12%. Ngân hàng chưa công bố lợi nhuận ước tính 2019, trong khi đó, mục tiêu đề ra từ đầu năm là 10.300 tỷ đồng. 

Quỳnh Trang

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/tap-doan-keb-hana-cu-nguoi-vao-hdqt-bidv-4033762.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *